Bouwstenen

Lees meer over
NIVEAU

Bekijk ook de
andere bouwstenen!

Niveau
Bouwsteen
Niveau

Het mbo kent vier niveaus. De meeste opleidingen hebben één vast niveau. Je volgt alle vakken op het niveau waarop je bent ingestroomd. Wanneer je vanuit de student denkt, kan dit weleens zonde zijn. Want wie is er nou overal even goed in? Een student kan Engels al op eindniveau 4 beheersen, maar rekenen nog flink moeten bijspijkeren. Of een student kan zich tijdens de opleiding zo ontwikkelen, dat een ander niveau passender is. 

Op het mbo leert een student op één niveau voor een specifiek beroep verschillende skills op passende niveaus 

Bekijk hoe innovatieve opleidingen dit aanpakken

www.platform.fastforward.mbo.nl

Contact

Voor vragen of opmerkingen neem contact
op met fastforwardmbo@rocva.nl

Volg ons op

Bouwstenen

Lees meer over
NIVEAU

Bekijk ook
de andere
bouwstenen!

Niveau
Bouwsteen
niveau

Het mbo kent vier niveaus. De meeste opleidingen hebben één vast niveau. Je volgt alle vakken op het niveau waarop je bent ingestroomd. Wanneer je vanuit de student denkt, kan dit weleens zonde zijn. Want wie is er nou overal even goed in? Een student kan Engels al op eindniveau 4 beheersen, maar rekenen nog flink moeten bijspijkeren. Of een student kan zich tijdens de opleiding zo ontwikkelen, dat een ander niveau passender is. 

Op het mbo leert een student op één niveau voor een specifiek beroep verschillende skills op passende niveaus 

Lees meer ...

Lees meer ...

Bekijk hoe innovatieve opleidingen dit aanpakken

Voor vragen of opmerkingen neem contact
op met fastforwardmbo@rocva.nl

Volg ons op

Contact

www.platform.fastforward.mbo.nl