Instroom niveau | De opleiding is gekoppeld aan het kwalificatiedossier Leidinggevende in de keuken. Dit is een niveau 4 opleiding. Het instroomniveau van studenten zorgde voor discussie. Voorheen moest je voor deze koksopleiding doorstromen van niveau 2 naar 3 naar 4. Met deze opleiding kunnen studenten direct instromen voor een diploma op niveau 4. Dat betekent dus dat een student die niet doorstroomt vanuit een koksopleiding vaak achterloopt op de technische vaardigheden omdat ze hier nog geen ervaring in hebben. 

Differentiëren | Dit vraagt ons om meer te differentiëren in de groep. Sommige studenten zijn technisch al heel ver en moeten nog meer leren over leidinggeven. Anderen bezitten al meer leidinggevende skills maar zijn nog minder ervaren in de techniek. Het vergt flexibiliteit om hierop in te spelen. We zijn nog aan het ontdekken en uitproberen hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Modulair onderwijs | Deze discussie wordt ook breder gevoerd. Op dit moment is er een proces gaande om het gehele onderwijs in modules op te delen. De volgorde van modules moet vanuit dit perspectief worden opgebouwd op ambachtsniveau en niet op mbo niveau.

Plant-Based Chef

Niveau

Izone

Niveau

Instroom niveau | De opleiding is gekoppeld aan het kwalificatiedossier Leidinggevende in de keuken. Dit is een niveau 4 opleiding. Het instroomniveau van studenten zorgde voor discussie. Voorheen moest je voor deze koksopleiding doorstromen van niveau 2 naar 3 naar 4. Met deze opleiding kunnen studenten direct instromen voor een diploma op niveau 4. Dat betekent dus dat een student die niet doorstroomt vanuit een koksopleiding vaak achterloopt op de technische vaardigheden omdat ze hier nog geen ervaring in hebben. 

Differentiëren | Dit vraagt ons om meer te differentiëren in de groep. Sommige studenten zijn technisch al heel ver en moeten nog meer leren over leidinggeven. Anderen bezitten al meer leidinggevende skills maar zijn nog minder ervaren in de techniek. Het vergt flexibiliteit om hierop in te spelen. We zijn nog aan het ontdekken en uitproberen hoe we hier het beste mee om kunnen gaan.

Modulair onderwijs | Deze discussie wordt ook breder gevoerd. Op dit moment is er een proces gaande om het gehele onderwijs in modules op te delen. De volgorde van modules moet vanuit dit perspectief worden opgebouwd op ambachtsniveau en niet op mbo niveau.