Buiten de reguliere opleiding | Het oriëntatieprogramma Zorg & Welzijn is geen opleiding maar een manier om meer mensen voor de sector aan te trekken. Ons doel is dus niet zoveel mogelijke nieuwe deelnemers voor onze opleidingen te werven. Samen met alle partijen zetten we ons in om meer mensen te interesseren voor de sector. Hierdoor staat het nog best ver af van de onderwijsorganisatie. Nu met de introductie van niveau 1, 2 en straks met het programma voor jongeren ontstaat er wel weer een sterkere koppeling met het mbo systeem.

Duur | Het programma duurt 10 weken en is 1 dag in de week. Na 10 weken is er een Meet & Greet waarbij de deelnemers met de 61 werkgevers in gesprek gaan. Wanneer een deelnemer dan al een beeld heeft van de vervolgstap kan die uitstromen. Na 10 weken wordt er een keuze gemaakt voor een vervolgstap. Dit lukt in de meeste gevallen. Het zijn korte programma’s dus dat dwingt ook om snel zaken te doen.

Elk jaar zijn er ongeveer 7 startmomenten met per keer plek voor ongeveer 26 deelnemers.

Oriëntatieprogramma Zorg & Welzijn

Lesprogramma

Izone

Lesprogramma

Buiten de reguliere opleiding | Het oriëntatieprogramma Zorg & Welzijn is geen opleiding maar een manier om meer mensen voor de sector aan te trekken. Ons doel is dus niet zoveel mogelijke nieuwe deelnemers voor onze opleidingen te werven. Samen met alle partijen zetten we ons in om meer mensen te interesseren voor de sector. Hierdoor staat het nog best ver af van de onderwijsorganisatie. Nu met de introductie van niveau 1, 2 en straks met het programma voor jongeren ontstaat er wel weer een sterkere koppeling met het mbo systeem.

Duur | Het programma duurt 10 weken en is 1 dag in de week. Na 10 weken is er een Meet & Greet waarbij de deelnemers met de 61 werkgevers in gesprek gaan. Wanneer een deelnemer dan al een beeld heeft van de vervolgstap kan die uitstromen. Na 10 weken wordt er een keuze gemaakt voor een vervolgstap. Dit lukt in de meeste gevallen. Het zijn korte programma’s dus dat dwingt ook om snel zaken te doen.

Elk jaar zijn er ongeveer 7 startmomenten met per keer plek voor ongeveer 26 deelnemers.