Website |

        Zorg en Welzijn info


Oprichting |  2021

Concept van het programma | Het Oriëntatieprogramma Zorg en Welzijn is bedoeld voor studenten vanaf niveau 3. Hierna kan een stap gemaakt worden naar werk of een opleiding in de vorm van een certificaat, een mbo niv. 3, 4-opleiding of een hbo opleiding. Recent is er ook een oriëntatieprogramma ontwikkeld voor niveau 1, 2. Dit programma richt zich ook op een bredere oriëntatie. Dus niet alleen op de zorg maar ook voor hospitality en techniek.

Duur | Dit is geen opleiding maar een oriëntatieprogramma. Het programma duurt 10 weken en is opgedeeld in twee blokken van 5 weken. Na 5 weken geven deelnemers aan wat hun wensberoepen zijn. Vervolgens wordt deze gedeeld met de recruiters van zorginstellingen om deelnemers uit te nodigen voor een meeloopdag of voor een gesprek! 

Type opleiding | BOL-opleiding, niveau 3/4

Locatie | Het programma zit in het Health Experience Centre Slotervaart, het voormalige Slotervaart ziekenhuis. De Plantijnbuurt is een zorgdistrict waar zorg- en onderzoeksinstellingen zitten. Met deze instellingen werken we veel samen. Dit is een broedplaats voor nieuwe initiatieven. Het is letterlijk de ruimte om nieuwe ideeën uit te proberen. Het oriëntatieprogramma vindt deels hier plaats en deels in de zorginstellingen waar we mee samenwerken.

Voor wie is dit programma | De lopende programma’s richten zich op mensen van 23 jaar en ouder die een overstap willen maken naar de sector Zorg & Welzijn, die nog geen duidelijk beeld hebben welke richting het beste past. Binnenkort start er ook een programma voor jongeren. Jongeren die zijn uitgevallen bij hun huidige opleiding, binnen of buiten de sector, en die zich opnieuw willen oriënteren. Of jongeren die nu thuis zitten.

 

Oriëntatieprogramma Zorg & Welzijn

Oriëntatieprogramma Zorg & Welzijn

Website |

        Zorg en Welzijn info


Oprichting |  2021

Concept van het programma | Het Oriëntatieprogramma Zorg en Welzijn is bedoeld voor studenten vanaf niveau 3. Hierna kan een stap gemaakt worden naar werk of een opleiding in de vorm van een certificaat, een mbo niv. 3, 4-opleiding of een hbo opleiding. Recent is er ook een oriëntatieprogramma ontwikkeld voor niveau 1, 2. Dit programma richt zich ook op een bredere oriëntatie. Dus niet alleen op de zorg maar ook voor hospitality en techniek.

Duur | Dit is geen opleiding maar een oriëntatieprogramma. Het programma duurt 10 weken en is opgedeeld in twee blokken van 5 weken. Na 5 weken geven deelnemers aan wat hun wensberoepen zijn. Vervolgens wordt deze gedeeld met de recruiters van zorginstellingen om deelnemers uit te nodigen voor een meeloopdag of voor een gesprek! 

Type opleiding | BOL-opleiding, niveau 3/4

Locatie | Het programma zit in het Health Experience Centre Slotervaart, het voormalige Slotervaart ziekenhuis. De Plantijnbuurt is een zorgdistrict waar zorg- en onderzoeksinstellingen zitten. Met deze instellingen werken we veel samen. Dit is een broedplaats voor nieuwe initiatieven. Het is letterlijk de ruimte om nieuwe ideeën uit te proberen. Het oriëntatieprogramma vindt deels hier plaats en deels in de zorginstellingen waar we mee samenwerken.

Voor wie is dit programma | De lopende programma’s richten zich op mensen van 23 jaar en ouder die een overstap willen maken naar de sector Zorg & Welzijn, die nog geen duidelijk beeld hebben welke richting het beste past. Binnenkort start er ook een programma voor jongeren. Jongeren die zijn uitgevallen bij hun huidige opleiding, binnen of buiten de sector, en die zich opnieuw willen oriënteren. Of jongeren die nu thuis zitten.