Het middelbaar beroepsonderwijs staat voor grote uitdagingen. De beroepen waar studenten voor worden opgeleid veranderen in rap tempo. De vraag naar mbo geschoold personeel blijft toenemen en de instroom daalt. Het aantal studenten dat uitvalt is groter dan ooit en dat heeft oorzaken die zowel binnen als buiten het schoolgebouw liggen.

Deze uitdagingen vragen om andere manier van denken, doen en organiseren. De noodzaak van samenwerken, experimenteren en leren groeit. Op verschillende plekken zien we initiatieven die inspelen op deze uitdagingen. Nieuwe manieren van leren, opleiden, samenwerken en organiseren. Het probleem is alleen: deze praktijken zijn nog te vaak geïsoleerd van elkaar, als eilandjes waarop iedereen zijn eigen wiel uitvindt.

Om verder te komen en sneller te gaan moeten we meer gebruik maken van elkaar. Van elkaar leren en meer samenwerken. Fast Forward zet zich in voor deze versnelling door inspirerende praktijkvoorbeelden zichtbaar te maken en mensen aan elkaar te verbinden.

Fast Forward versnelt door te
experimenteren met andere vormen
van doen, denken en organiseren.

Over
Over

Fast Forward experimenteert met verschillende vormen van praktijkgericht onderzoek. Door onderwijsinnovaties en gebruikte methodieken te onderzoeken worden werkende principes zichtbaar. De uitkomsten worden gedeeld in een vorm die uitnodigt om kennis van te nemen en te leren.


Volg ons op

Contact