We verkennen verschillende onderwerpen op het gebied van onderwijs- en organisatievernieuwing. Lees hier over praktijkvoorbeelden van toekomstbestendig beroepsonderwijs die laten zien hoe ze aansluiten bij de behoeften van studenten en het werkveld.

Themabrieven

21 maart 2024

Thema: de stem van de student

Het belang van studentparticipatie is iets waar steeds meer aandacht voor is. Een groeiende beweging van onderwijsonderzoek naar ‘student voice’ benadrukt het belang van studentparticipatie. Ook binnen het ROCvAF is er veel aandacht voor de nieuwe rollen van de student. Op verschillende plekken zijn initiatieven waarbij studenten worden gevraagd mee te denken, doen en organiseren. 

Kernteam

Nieuwsbrief
Contact

Themabrieven

Attenderen

Fast Forward brengt onderwerpen onder de aandacht die impact hebben op het onderwijs en de organisatie. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kennisdelen zoals reportages en live uitzendingen.

Lees meer ...

Lees meer ...

Lees meer ...

Ontmoeten

Ontmoeten speelt een belangrijke rol in het organiseren van veranderingen. Het verbindt en leidt tot nieuwe ideeën en inzichten. Er zijn verschillende netwerken ontstaan vanuit de FF uitzendingen, denk aan Women ROC(k), &Pride en OMdenkers. Fast Forward ondersteunt en faciliteert deze netwerken en netwerkactiviteiten.


Opleiden

Fast Forward experimenteert met nieuwe vormen van leren voor professionals passend bij een lerende organisatie. We maken leren van elkaar leuk. De Leerexpedities en Hop on Hop off tours zijn inspirerende voorbeelden. Collega’s ontmoeten en inspireren elkaar en leren over andere manieren van denken, doen en organiseren.

Onderzoek en zichtbaar maken

Fast Forward experimenteert met verschillende vormen van praktijkgericht onderzoek. Door onderwijsinnovaties en gebruikte methodieken te onderzoeken worden werkende principes zichtbaar. De uitkomsten worden gedeeld in een vorm die uitnodigt om kennis van te nemen en te leren.


Nieuwsbrief
Contact