Nieuw!

Fast Forward

Over

Fast Forward versnelt door te
experimenteren met andere vormen
van doen, denken en organiseren.

In 2020 is Fast Forward ontstaan om de innovatiekracht binnen het ROCvAF beter te benutten. Door het samenbrengen van collega's versnellen we het innovatieproces en maken we zichtbaar waar innovatie plaatsvindt binnen de organisatie.

Fast Forward is een programma dat wordt aangejaagd door een kernteam. Alle activiteiten en projecten worden in samenwerking met actieve leden uit verschillende netwerken gerealiseerd.

Binnen Fast Forward hebben we een groep vrienden, bestaande uit collega's en studenten, die kritische vragen stellen, meedenken en onze ambassadeurs zijn.

Voor de redactie en productie van uitzendingen en andere media-uitingen werken we intensief samen met studenten.

Activiteiten

Attenderen

Fast Forward brengt onderwerpen onder de aandacht die impact hebben op het onderwijs en de organisatie. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kennisdelen zoals reportages en live uitzendingen.

Ontmoeten

Ontmoeten speelt een belangrijke rol in het organiseren van veranderingen. Het verbindt en leidt tot nieuwe ideeën en inzichten. Er zijn verschillende netwerken ontstaan vanuit de FF uitzendingen, denk aan Women ROC(k), &Pride en OMdenkers. Fast Forward ondersteunt en faciliteert deze vernieuwingsnetwerken en netwerkactiviteiten.


Opleiden

Fast Forward experimenteert met nieuwe vormen van leren voor professionals passend bij een lerende organisatie. We maken leren van elkaar leuk. De Leerexpedities en Hop on Hop off tours zijn inspirerende voorbeelden. Collega’s ontmoeten en inspireren elkaar en leren over andere manieren van denken, doen en organiseren.

Onderzoek en zichtbaar maken

Fast Forward experimenteert met verschillende vormen van praktijkgericht onderzoek. Door onderwijsinnovaties en gebruikte methodieken te onderzoeken worden werkende principes zichtbaar. De uitkomsten worden gedeeld in een vorm die uitnodigt om er kennis van te nemen en van te leren.


Nieuws

21 maart 2024

Actieonderzoek

Artikel actieonderzoek D&I gepubliceerd.

Het Diversiteit en Inclusieteam (DIT) van het ROCvAF wil de praktijk veranderen op het gebied van inclusie. Om dit te bereiken, heeft Fast Forward....

28 november 2023

Onderzoek

Kennishub verzuimt niet! Bijeenkomst over onderzoek naar vsv.

Op dinsdag 28 november staat alweer de derde editie van Kennishub op het programma. Met voortijdig schoolverlaten als centrale thema.......

15 jan 2023

FF onderzoek

Recap bijeenkomst Kennishub over onderzoek naar voortijdig schoolverlaten

18 maart 2024

Nieuwe studentenrollen

Bijeenkomst Sociale innovatie: student van consument naar ontwikkelaar.

De traditionele rol van student als consument volstaat niet meer. Hoe gaan we hiermee om en wat kunnen we leren van bestaande initiatieven?

Kernteam

Nieuwsbrief
Contact

Nieuw!

Fast Forward
Fast Forward versnelt door te
experimenteren met andere vormen van doen, denken en organiseren.

Over

In 2020 is Fast Forward ontstaan om de innovatiekracht binnen het ROCvAF beter te benutten. Door het samenbrengen van collega's versnellen we het innovatieproces en maken we zichtbaar waar innovatie plaatsvindt binnen de organisatie.

Fast Forward is een programma dat wordt aangejaagd door een kernteam. Alle activiteiten en projecten worden in samenwerking met actieve leden uit verschillende netwerken gerealiseerd.

Binnen Fast Forward hebben we een groep vrienden, bestaande uit collega's en studenten, die kritische vragen stellen, meedenken en onze ambassadeurs zijn.

Voor de redactie en productie van uitzendingen en andere media-uitingen werken we intensief samen met studenten.

Activiteiten

Attenderen

Fast Forward brengt onderwerpen onder de aandacht die impact hebben op het onderwijs en de organisatie. Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van kennisdelen zoals reportages en live uitzendingen.

Lees meer ...

Lees meer ...

Lees meer ...

Ontmoeten

Ontmoeten speelt een belangrijke rol in het organiseren van veranderingen. Het verbindt en leidt tot nieuwe ideeën en inzichten. Er zijn verschillende netwerken ontstaan vanuit de FF uitzendingen, denk aan Women ROC(k), &Pride en OMdenkers. Fast Forward ondersteunt en faciliteert deze netwerken en netwerkactiviteiten.


Opleiden

Fast Forward experimenteert met nieuwe vormen van leren voor professionals passend bij een lerende organisatie. We maken leren van elkaar leuk. De Leerexpedities en Hop on Hop off tours zijn inspirerende voorbeelden. Collega’s ontmoeten en inspireren elkaar en leren over andere manieren van denken, doen en organiseren.

Onderzoek en zichtbaar maken

Fast Forward experimenteert met verschillende vormen van praktijkgericht onderzoek. Door onderwijsinnovaties en gebruikte methodieken te onderzoeken worden werkende principes zichtbaar. De uitkomsten worden gedeeld in een vorm die uitnodigt om kennis van te nemen en te leren.


Nieuws

Lees meer ...

Actieonderzoek

Artikel actieonderzoek D&I gepubliceerd.

21 maart 2024

31 maart 2023

Onderzoek

Kennishub verzuimt niet! Bijeenkomst over onderzoek naar vsv.

Lees meer ...

Lees meer ...

Lees meer ...

Lees meer ...

16 mei 2023

FF onderzoek

Recap bijeenkomst Kennishub over onderzoek naar voortijdig schoolverlaten

Lees meer ...

Nieuwe studentenrollen

Stage-discriminatie

31 maart 2023

Nieuwsbrief
Contact