Doelstelling | Het doel van dit actieonderzoek is het maken van een handleiding om lesmateriaal te scannen op inclusiviteit of het ontbreken daarvan. Best practices worden gedeeld en collega’s versterken elkaar op hun vakgebied. We willen niet alleen medewerkers activeren, maar ook studenten actief laten bijdragen in het realiseren van inclusiviteit binnen ROCvAF.

Omschrijving | Onderwijs is onze kerntaak daarom doen we actieonderzoek in een gebied dat direct invloed heeft op ons onderwijs. Het actieonderzoek is gestart bij MBO College West, locatie “Het Sieraad”. De focus ligt op de vakken Burgerschap en Nederlands zodat de lessen die hier geleerd worden makkelijk te gebruiken zijn in dezelfde vakken bij andere opleidingen.

Door onder andere literatuuronderzoek, interviews met onderwijsontwikkelaars en sessies met studenten en docenten werken we toe naar een handleiding die gebruikt kan worden bij het scannen van lesmateriaal. Naast het ontwikkelen van een tool moet het proces ook bewustwording onder docenten en ontwikkelaars over inclusief lesmateriaal tpt stand brengen.

Aanleiding | Het Diversiteit en Inclusieteam (DIT) wil de praktijk veranderen op het gebied van inclusie. Om dit te bereiken, heeft Fast Forward het idee opgevat om actieonderzoek uit te voeren. Actieonderzoek is een onderzoeksmethode waarbij het onderzoeken en ondernemen van acties samengaan. Hierbij staat het oplossen van vraagstukken uit de praktijk centraal. Het levert direct toepasbare kennis op. We hebben de hulp ingeroepen van The Work Lab van de HvA, geleid door onderzoeker Najat Bay en Lector Hafid Beliafki. Zij hebben ervaring op het gebied van actieonderzoek en D&I in onderwijsomgevingen (hbo en mbo) en helpen om stappen te maken en te leren.

Meer weten? Neem contact op met Lieke Koningen

Naar aanleiding van het actieonderzoek schreven we
een artikel dat gepubliceerd is in Profiel

Actieonderzoek inclusief
onderwijsmateriaal

Terug naar onderzoeken

Doelstelling | Het doel van dit actieonderzoek is het maken van een handleiding om lesmateriaal te scannen op inclusiviteit of het ontbreken daarvan. Best practices worden gedeeld en collega’s versterken elkaar op hun vakgebied. We willen niet alleen medewerkers activeren, maar ook studenten actief laten bijdragen in het realiseren van inclusiviteit binnen ROCvAF.

Omschrijving | Onderwijs is onze kerntaak daarom doen we actieonderzoek in een gebied dat direct invloed heeft op ons onderwijs. Het actieonderzoek is gestart bij MBO College West, locatie “Het Sieraad”. De focus ligt op de vakken Burgerschap en Nederlands zodat de lessen die hier geleerd worden makkelijk te gebruiken zijn in dezelfde vakken bij andere opleidingen.

Door onder andere literatuuronderzoek, interviews met onderwijsontwikkelaars en sessies met studenten en docenten werken we toe naar een handleiding die gebruikt kan worden bij het scannen van lesmateriaal. Naast het ontwikkelen van een tool moet het proces ook bewustwording onder docenten en ontwikkelaars over inclusief lesmateriaal tpt stand brengen.

Aanleiding | Het Diversiteit en Inclusieteam (DIT) wil de praktijk veranderen op het gebied van inclusie. Om dit te bereiken, heeft Fast Forward het idee opgevat om actieonderzoek uit te voeren. Actieonderzoek is een onderzoeksmethode waarbij het onderzoeken en ondernemen van acties samengaan. Hierbij staat het oplossen van vraagstukken uit de praktijk centraal. Het levert direct toepasbare kennis op. We hebben de hulp ingeroepen van The Work Lab van de HvA, geleid door onderzoeker Najat Bay en Lector Hafid Beliafki. Zij hebben ervaring op het gebied van actieonderzoek en D&I in onderwijsomgevingen (hbo en mbo) en helpen om stappen te maken en te leren.

Meer weten? Neem contact op met Lieke Koningen

Naar aanleiding van het actieonderzoek schreven we
een artikel dat gepubliceerd is in Profiel

Actieonderzoek Inclusief onderwijs-materiaal