In een leerexpeditie ga je op reis om het antwoord op een leervraag te vinden.
De reis is vooraf niet vastgelegd en is ook onvoorspelbaar: De zoektocht kan meer naar binnen gaan (waarom is dit eigenlijk een vraagstuk of een probleem voor mij) en meer naar buiten (hoe pakken andere mensen/bedrijven/organisaties dit vraagstuk aan), en is meestal een combinatie van beiden.

In 5 bijeenkomsten gaat de groep gezamenlijk op reis. De inhoud van het programma is maatwerk. Het wordt deels bepaald door leerbehoefte van de deelne­mers en door gebruik te maken van hun kennis en netwerken.

Deelnemers kunnen door de expeditie groeien in hun persoonlijke professionaliteit, het netwerk vergro­ten en gezamenlijk werken aan draagvlak voor innovaties en het wortelen van nieuwe initiatieven.

Ieder jaar is er een nieuwe leerexpeditie.
Meer weten? Neem contact op met Merel Schenk

Leerexpeditie

Terug naar opleiden