Nieuws

Nieuws

Studenten als onderwijsontwikkelaars

Veranderende studentenrollen laten een verschuiving zien van passieve onderwijsconsumenten naar actieve onderwijsontwikkelaars. Studenten worden steeds meer gezien als gelijkwaardige partners in het leerproces. Deze transformatie stimuleert een cultuur van co-creatie en empowerment binnen het onderwijs. Het benadrukt de waarde van studenteninzicht en participatie in het vormgeven van hun eigen leertrajecten. Deze evolutie brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee voor zowel studenten als onze organisatie.

Studenten als Peer Educators

Tess Salet, Projectleider & coach Peer Educators legt uit: "We begonnen met onderzoek naar de behoefte van het ROCvAF aan duurzaam onderwijs. Samen met studenten ontwikkelden we het keuzedeel Duurzaamheid in het beroep en startten we de Peer Educators op om lessen te geven. Deze studenten krijgen betaald om les te geven over de SDG’s. Op deze manier zijn zij gelijkwaardig en betrokken."

Peer Educators Marissa, Amira en Yaden, deelden hun ervaringen. Marissa benadrukt: "Het werkt echt. Als studenten lesgeven aan medestudenten, verloopt alles soepeler. Studenten durven zich meer open te stellen dan bij docenten." Tess voegde toe: "Zij leren niet alleen presenteren, maar studenten kiezen ook hun eigen SDG om les over te geven. De lessen evolueren voortdurend omdat studenten zelf input geven en wijzigingen aanbrengen."

Naast de rol van Peer Educators worden nu voor het eerst ook studenten getraind als impactmakers. Deze studenten worden getraind in het vormen en uiten van hun mening. Amira: "Het is voor docenten moeilijker om een gelijkwaardige positie te creëren, maar voor ons is dat makkelijker." Yaden voegde toe: "Ondanks mijn plankenkoorts vond ik het leuk. Ik wilde hier verandering in brengen en door veel te oefenen durf ik nu voor publiek te staan."

Elk halfjaar wordt een nieuwe lichting studenten opgeleid, waarbij het O’lab op het marineterrein dienst doet als opleidingsplek voor deze Peer Educators en Impactmakers. Als voorproefje gaf Marissa ons een inkijkje in haar les over het verminderen van ongelijkheid volgens de SDG's.

Studenten als onderzoeker

Flip Derks, domeinmanager Zorg en Welzijn, deelde zijn inzicht: "Het lukte niet om techniek in te zetten om de zorg te verlichten. Ik weet nu dat je aan de studenten moet vragen waarom het niet werkt. Laat studenten zelf onderzoek doen." Hij benadrukte het belang van studentenparticipatie in het vinden van oplossingen.

Hij gaf het volgende voorbeeld: studenten gingen naar een centrum voor dagbesteding en vroegen aan de bewoners wat hen een stuk gelukkiger zou maken. Ze dachten na over mogelijke verbeteringen en als er technologie nodig was, gingen de studenten in gesprek met producenten. Dit leidde tot een uitwisseling van ideeën, resulterend in presentaties na 10 weken. Dit succes leidde tot herhaling van dergelijke samenwerkingen.

Een ander voorbeeld ging over ongeveer 50 studenten die gezamenlijk onderzoek deden met hbo-studenten binnen de opleiding Sociaal Werk. Ze onderzochten de impact van de aanwezigheid van daklozen in een Amsterdamse buurt en de resulterende gevoelens van onveiligheid onder bewoners. Deze praktijkgerichte aanpak biedt studenten verschillende voordelen: ze worden direct betrokken bij het beroep, leren samenwerken met studenten van andere opleidingen, ontwikkelen wendbaarheid in het omgaan met veranderingen, bevorderen kritisch denken en werken, en dragen bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van het onderwijs.

Studenten als programmamaker

Linda Tielemans, projectleider Club Z op MBO College Zuid: "Vanuit het college ontstond de behoefte aan een online platform om studenten tijdens de coronapandemie samen te brengen. Echter, de studenten vonden dit idee niet leuk." Dit benadrukt het belang van studentenparticipatie en gelijkwaardigheid in besluitvormingsprocessen.

Binnen Club Z staat de ontwikkeling van soft skills centraal. Linda vervolgde: "We geloven in de kracht van studenten als programmamakers. We hebben samen programmalijnen ontwikkeld, zoals leiderschap, digitale middelen, impact, kritisch denken, mentaal welzijn, creativiteit en de Podcast Academy”.

Het doel is om deze programma's nauw te laten aansluiten bij de opleidingen. Op deze manier wordt er tijd vrijgemaakt voor studenten om deel te nemen aan activiteiten bij Club Z. Door zelf financiering aan te vragen, ontlast Club Z de opleidingen en creëert het ruimte voor studenten om zich te ontwikkelen op diverse gebieden die zij zelf ontwikkelen als programmamakers.

(Oud)Studenten als ambassadeur/ gastdocent / examinator

Judith Mink, programmaleider van MBO Next: "MBO Next is een platform voor studenten, oud-studenten en medewerkers van ROCvAF." Het platform fungeert als een sociaal media platform specifiek gericht op ROCvAF. "Het biedt een centrale plek waar studenten, oud-studenten, medewerkers en het bedrijfsleven elkaar kunnen vinden en kunnen ontdekken waar zij elkaar kunnen versterken.

Wat betreft de studentenrollen benadrukt Judith de diverse mogelijkheden: "(Oud)studenten kunnen bijvoorbeeld ambassadeur, gastdocent, examinator/beoordelaar, peer-coach of deelnemer aan netwerkgroepen worden." Dit benadrukt de waarde van studentenbetrokkenheid en participatie in het versterken van het platform als een levendige en betrokken gemeenschap.

Werksessies

De bijeenkomst werd afgesloten met vier werksessies, elk met een eigen thema. Naast een sessie over 'De rol van impactmaker', waarbij besproken werd hoe studenten echte veranderaars kunnen zijn, was er een sessie over het betrekken van het werkveld bij de verschillende rollen, en hoe begeleid je studenten naar hun nieuwe rollen. Janneke Gulen stuurde de werksessie 'Rollen implementeren in de organisatie'.

In die sessie werden veel interessante punten naar voren gebracht. Projecten worden vaak niet volledig opgenomen in de organisatie, waardoor er geleerde lessen worden gemist. Maar moeten projecten wel opgenomen worden in de organisatie? Kunnen deze niet als groep voortgezet worden met een bijbehorend budget om zo betrokkenheid te behouden?

Verder werd benadrukt dat het cruciaal is om de rollen zichtbaar te maken, zodat zowel studenten als docenten ze kunnen zien. Er werd gesproken over presentaties voor nieuwe medewerkers en onboarding-sessies als manieren om dit te doen. Ook het betrekken van studenten bij het implementeren van rollen kwam aan bod, bijvoorbeeld door co-creatie binnen programma's en informeel verbinden via studieverenigingen. Het is belangrijk om ruimte te maken voor studenteninitiatieven en studenten actief te betrekken bij het vormgeven van het onderwijs, terwijl we onze organisatiestructuur flexibel houden om te kunnen inspelen op hun behoeften.

Meepraten en leren!

Wil je ook meepraten, leren en je handen uit de mouwen steken bij deze studentenrollen? Meld je aan bij Janneke Gulen j.gulen@rocva.nl en je wordt uitgenodigd om aan te sluiten.

 

Tijdens deze middag nam een dertigtal collega’s deel aan een bijzonder boeiende bijeenkomst die draaide om de evoluerende rollen van studenten, binnen het bredere kader van sociale innovatie. Het was een initiatief onder leiding van Janneke Gulen, lid van het strategisch transitieteam met focus op sociale innovatie. Samen met de Green Office, het O’lab en Fast Forward werd deze bijeenkomst tot stand gebracht.

Bijeenkomst nieuwe studentenrollen

Klik hier om het artikel te lezen

Het afgelopen jaar heeft Merel Schenk, projectleider Fast Forward samen met een aantal collega's van het ROCvAF en The Work Lab - HvA aan een actieonderzoek gewerkt gericht op diversiteit en inclusie in het mbo. Het artikel over dit onderzoek is nu gepubliceerd in het Vaktijdschrift Profiel voor beroepsonderwijs. Hierin delen we inzichten en resultaten van het proces, onze bevindingen en de lessons learned.

Het Diversiteit en Inclusieteam (DIT) van het ROCvAF wil de praktijk veranderen op het gebied van inclusie. Om dit te bereiken, heeft Fast Forward het idee opgevat om actieonderzoek uit te voeren. Actieonderzoek is een onderzoeksmethode waarbij het onderzoeken en ondernemen van acties samengaan. Hierbij staat het oplossen van vraagstukken uit de praktijk centraal. Het levert direct toepasbare kennis op. We hebben de hulp ingeroepen van The Work Lab van de HvA, geleid door onderzoeker Najat Bay en Lector Hafid Beliafki. Zij hebben ervaring op het gebied van actieonderzoek en Diversiteit & Inclusie in onderwijsomgevingen (hbo en mbo) en helpen om stappen te maken en te leren.

Met dank aan de co-auteurs: Najat Bay, Hafid Ballafkih, Lieke Koningen, Luisa Prando!

En alle collega’s die op verschillende momenten input hebben geleverd aan de inhoud en het proces.
Maaike van den Doren, Lota Slijkerman, André Cairo, Ellen Hanselman, Erwin de Wekker, Danielle van de Zandt, Pascal van de Kaa, Toby Hollen, Bertus Schothans, Merel Houdijk, Frithjof Zandbergen, Gea Nieuwpoort, Gül Kaya, Parveen Achaibersingh, Sjouke Boot, Lulu Helder, Sandra Poorthuis, Charita Zandgrond, Cindy Vekemans

Actieonderzoek
Archief

18 maart | 14.00 - 17.00 uur | Marineterrein Amsterdam

Op 18 maart organiseren wij een bijeenkomst over de veranderende rol van de student in het onderwijs. De traditionele rol van student als consument volstaat niet meer. Hoe gaan we hiermee om en wat kunnen we leren van bestaande initiatieven?

De student als gewlijkwaardige partner

Wij beloven onze studenten dat ze zich niet alleen als vakmens bekwamen maar ook als mens groeien zodat zij vol zelfkennis en -vertrouwen hun plek op de arbeidsmarkt en de veranderende samenleving kunnen pakken. Daar hoort een actieve en gelijkwaardige rol bij. Daarbij verbeter je de positie van de student én de kwaliteit van het onderwijs. Van onderwijsconsument naar onderwijsontwikkelaar.

Studenten opgeleid tot Peer Educators

Samen met jou gaan we graag in gesprek over deze nieuwe studentenrollen. Zo zijn er studenten van de Green Office die een actieve rol hebben gespeeld tijdens het uitvoeren van onderzoek, onderwijsontwikkeling en zijn er een zestal studenten opgeleid als Peer Educator. Zij geven gastlessen aan studenten en workshops aan onze collega’s. De workshops zijn ontwikkeld rondom de SDG’s. De Peer Educators delen ook graag hun ervaringen tijdens deze bijeenkomst.

Meer info en aanmelden

Meld je aan vóór 6 maart door te replyen op deze mail of mail naar fastforwardmbo@rocva.nl. Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met Janneke Gulen j.gulen@rocva.nl.

Een week voor de bijeenkomst ontvang je de deelnamebevestiging met de precieze locatie.

Bijeenkomst
FF Onderzoek

Meld je hier aan

Op dinsdag 28 november staat alweer de derde editie van Kennishub op het programma. Met voortijdg schoolverlaten als centrale thema gaan we jullie weer informeren, inspireren en amuseren.

Een aantal uiteenlopende sprekers zal op interactieve wijze het gesprek aangaan over dit hete hangijzer. Er is nog ruimte voor een spreker dus heb jij een onderzoek of product dat hier betrekking op heeft, mail dan naar Sergej Sheer Mahomed s.sheermahomed@rocva.nl.

Je bent van harte welkom op het Marineterrein in Amsterdam bij de Culture Club. De inloop is om 14:30 uur met een kopje thee/koffie en een koekje. Na de bijeenkomst is er ruimte om met iedereen te netwerken tijdens een hapje en een drankje

Onderzoek
FF Onderzoek

Op 1 juli start het herdenkingsjaar slavernijverleden en vieren en herdenken wij Keti Koti. In de weken voorafgaand worden op verschillende colleges activiteiten georganiseerd zoals Keti Koti dialoogtafels. Vorig jaar maakten wij een reportage over onze collega’s die vertelden over waarom zij het belangrijk vinden dat er in de colleges aandacht is voor Keti Koti en schreef André Cairo een column over het belang een bezinningsvolle, betekenisvolle en liefdevolle herdenking en viering van Keti Koti waarbij de dialoog en soms het ongemakkelijke gesprek een centrale plaats heeft om dichter tot elkaar te komen.

Op 21 juni gingen wij in op het jaar na deze uitzending. Waar staan we nu en wat vinden collega’s en studenten van de ontwikkelingen? Gaat het te langzaam of juist te snel? Zijn we op het goede pad of dwalen we juist af? Zijn er onderwerpen die onderbelicht zijn en meer aandacht verdienen?

Onze collega Len Elkhuizen praat in deze uitzending met o.a:
Rifaat Basarat, Plus Coach en Coach Studentenraad, MBO College Noord
“Het probleem is diep geworteld. Een lange adem is nodig.”
Sam van Grondelle, organisatieadviseur, Goed geschud
“In de aanpak gaat het goed maar ik denk dat het in de breedste zin nog veel meer kan worden.”
Luisa Prando, Manager Inclusie en Internationalisering, MBO College Airport en Amstelland
“Dat wij als ROCvAF twee actieonderzoeken hebben lopen, een op inclusief lesmateriaal en een over in dialoog gaan, hoe doe je dat. Dat zijn echt belangrijke stappen.”
Jorienzo Medon, stagiair flowburo
Jerrel Plet, docent PACT+ Dans, MBO College Zuid
“Het grootste aandachtspunt nu is hoe krijgen we de studenten en de medewerkers mee in de plannen die op tafel liggen.”

FF Live TV
FF Community

In het ROCvAF wordt veel onderzoek gedaan. Wij bieden een podium om resultaten te delen, feedback en input te vragen, te leren van anderen en nieuwe verbindingen te leggen.

 
Op dinsdag 13 juni organiseert de Kennishub, Podium voor Onderwijsonderzoek. Een bijeenkomst waar iedereen de kans krijgt om zijn/haar onderzoek te presenteren aan medeonderzoekers en geïnteresseerden.


Wat kun je verwachten?
We zien elkaar bij de Culture Club van de AHK (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten) op Marineterrein Amsterdam. Hier vertellen je collega’s over hun onderzoek. Het onderzoek kan al klaar zijn maar het kan ook zijn dat deze onderzoekers input of feedback nodig hebben. 

Onderzoek

Binnen het ROC van Amsterdam-Flevoland zijn er een aantal opleidingen die het anders doen. Opleidingen die zijn gestart vanuit de behoefte van de student en het werkveld.

Uit welke bouwstenen bestaat een opleiding? Zijn deze essentieel of kan het ook anders?

Tijdens het vervolg van de stategiedag Sociale Innovatie op 6 juni presenteerden wij de uitkomsten van het onderzoek. Wat zijn de aspecten die onderwijsinnovaties succesvol maken en wat kunnen andere opleidingen hiervan leren. Bekijk de webpublicatie met video's van de studenten van Beroepshavo, Urban Sport Tarainer, startUp ondernemen, Izone enToekomstgericht Techniekonderwijs.

Presentatie onderzoek
Onderwijsinnovatie in Beeld
Vervolg
strategiedag
sociale innovatie

Binnen het ROC van Amsterdam-Flevoland zijn er een aantal opleidingen die het anders doen. Opleidingen die zijn gestart vanuit de behoefte van de student en het werkveld.

Uit welke bouwstenen bestaat een opleiding? Zijn deze essentieel of kan het ook anders?

Fast Forward sprak een aantal van deze initiatieven om hun geleerde lessen op te halen. De opbrengsten uit deze gesprekken zijn te lezen in de webpublicatie. Ook hebben we studenten gevraagd om hun ervaringen te delen.

Onderzoek
FF Live tv
FF Live tv
Reportage
Community
Reportage
Community
FF Live tv
Terugblik
FF Live tv
Community
FF Live tv
Reportage
Reportage
FF Live tv
FF Live tv
Community
FF Live tv
FF Live tv
Reportage
FF Live tv

Nieuws

Activiteiten

Nieuws

Tijdens deze middag nam een dertigtal collega’s deel aan een bijzonder boeiende bijeenkomst die draaide om de evoluerende rollen van studenten, binnen het bredere kader van sociale innovatie. Het was een initiatief onder leiding van Janneke Gulen, lid van het strategisch transitieteam met focus op sociale innovatie. Samen met de Green Office, het O’lab en Fast Forward werd deze bijeenkomst tot stand gebracht.

Presentatie onderzoek
Onderwijs-innovatie in beeld

Het afgelopen jaar heeft Merel Schenk, projectleider Fast Forward samen met een aantal collega's van het ROCvAF en The Work Lab - HvA aan een actieonderzoek gewerkt gericht op diversiteit en inclusie in het mbo. Het artikel over dit onderzoek is nu gepubliceerd in het Vaktijdschrift Profiel voor beroepsonderwijs. Hierin delen we inzichten en resultaten van het proces, onze bevindingen en de lessons learned.

Het Diversiteit en Inclusieteam (DIT) van het ROCvAF wil de praktijk veranderen op het gebied van inclusie. Om dit te bereiken, heeft Fast Forward het idee opgevat om actieonderzoek uit te voeren. Actieonderzoek is een onderzoeksmethode waarbij het onderzoeken en ondernemen van acties samengaan. Hierbij staat het oplossen van vraagstukken uit de praktijk centraal. Het levert direct toepasbare kennis op. We hebben de hulp ingeroepen van The Work Lab van de HvA, geleid door onderzoeker Najat Bay en Lector Hafid Beliafki. Zij hebben ervaring op het gebied van actieonderzoek en Diversiteit & Inclusie in onderwijsomgevingen (hbo en mbo) en helpen om stappen te maken en te leren.

Met dank aan de co-auteurs: Najat Bay, Hafid Ballafkih, Lieke Koningen, Luisa Prando!

En alle collega’s die op verschillende momenten input hebben geleverd aan de inhoud en het proces.
Maaike van den Doren, Lota Slijkerman, André Cairo, Ellen Hanselman, Erwin de Wekker, Danielle van de Zandt, Pascal van de Kaa, Toby Hollen, Bertus Schothans, Merel Houdijk, Frithjof Zandbergen, Gea Nieuwpoort, Gül Kaya, Parveen Achaibersingh, Sjouke Boot, Lulu Helder, Sandra Poorthuis, Charita Zandgrond, Cindy Vekemans

Actieonderzoek
Archief

18 maart | 14.00 - 17.00 uur | Marineterrein Amsterdam

Op 18 maart organiseren wij een bijeenkomst over de veranderende rol van de student in het onderwijs. De traditionele rol van student als consument volstaat niet meer. Hoe gaan we hiermee om en wat kunnen we leren van bestaande initiatieven?

De student als gewlijkwaardige partner

Wij beloven onze studenten dat ze zich niet alleen als vakmens bekwamen maar ook als mens groeien zodat zij vol zelfkennis en -vertrouwen hun plek op de arbeidsmarkt en de veranderende samenleving kunnen pakken. Daar hoort een actieve en gelijkwaardige rol bij. Daarbij verbeter je de positie van de student én de kwaliteit van het onderwijs. Van onderwijsconsument naar onderwijsontwikkelaar.

Studenten opgeleid tot Peer Educators

Samen met jou gaan we graag in gesprek over deze nieuwe studentenrollen. Zo zijn er studenten van de Green Office die een actieve rol hebben gespeeld tijdens het uitvoeren van onderzoek, onderwijsontwikkeling en zijn er een zestal studenten opgeleid als Peer Educator. Zij geven gastlessen aan studenten en workshops aan onze collega’s. De workshops zijn ontwikkeld rondom de SDG’s. De Peer Educators delen ook graag hun ervaringen tijdens deze bijeenkomst.

Meer info en aanmelden

Meld je aan vóór 6 maart door te replyen op deze mail of mail naar fastforwardmbo@rocva.nl. Neem voor meer informatie of bij vragen contact op met Janneke Gulen j.gulen@rocva.nl.

Een week voor de bijeenkomst ontvang je de deelnamebevestiging met de precieze locatie.

Bijeenkomst
FF Onderzoek

Op dinsdag 28 november staat alweer de derde editie van Kennishub op het programma. Met voortijdg schoolverlaten als centrale thema gaan we jullie weer informeren, inspireren en amuseren.

Een aantal uiteenlopende sprekers zal op interactieve wijze het gesprek aangaan over dit hete hangijzer. Er is nog ruimte voor een spreker dus heb jij een onderzoek of product dat hier betrekking op heeft, mail dan naar Sergej Sheer Mahomed s.sheermahomed@rocva.nl.

Je bent van harte welkom op het Marineterrein in Amsterdam bij de Culture Club. De inloop is om 14:30 uur met een kopje thee/koffie en een koekje. Na de bijeenkomst is er ruimte om met iedereen te netwerken tijdens een hapje en een drankje

Onderzoek
FF Onderzoek

Op 1 juli start het herdenkingsjaar slavernijverleden en vieren en herdenken wij Keti Koti. In de weken voorafgaand worden op verschillende colleges activiteiten georganiseerd zoals Keti Koti dialoogtafels. Vorig jaar maakten wij een reportage over onze collega’s die vertelden over waarom zij het belangrijk vinden dat er in de colleges aandacht is voor Keti Koti en schreef André Cairo een column over het belang een bezinningsvolle, betekenisvolle en liefdevolle herdenking en viering van Keti Koti waarbij de dialoog en soms het ongemakkelijke gesprek een centrale plaats heeft om dichter tot elkaar te komen.

Op 21 juni gingen wij in op het jaar na deze uitzending. Waar staan we nu en wat vinden collega’s en studenten van de ontwikkelingen? Gaat het te langzaam of juist te snel? Zijn we op het goede pad of dwalen we juist af? Zijn er onderwerpen die onderbelicht zijn en meer aandacht verdienen?

Onze collega Len Elkhuizen praat in deze uitzending met o.a:
Rifaat Basarat, Plus Coach en Coach Studentenraad, MBO College Noord
“Het probleem is diep geworteld. Een lange adem is nodig.”
Sam van Grondelle, organisatieadviseur, Goed geschud
“In de aanpak gaat het goed maar ik denk dat het in de breedste zin nog veel meer kan worden.”
Luisa Prando, Manager Inclusie en Internationalisering, MBO College Airport en Amstelland
“Dat wij als ROCvAF twee actieonderzoeken hebben lopen, een op inclusief lesmateriaal en een over in dialoog gaan, hoe doe je dat. Dat zijn echt belangrijke stappen.”
Jorienzo Medon, stagiair flowburo
Jerrel Plet, docent PACT+ Dans, MBO College Zuid
“Het grootste aandachtspunt nu is hoe krijgen we de studenten en de medewerkers mee in de plannen die op tafel liggen.”

FF Live TV
FF Community
Onderzoek

Binnen het ROC van Amsterdam-Flevoland zijn er een aantal opleidingen die het anders doen. Opleidingen die zijn gestart vanuit de behoefte van de student en het werkveld.

Uit welke bouwstenen bestaat een opleiding? Zijn deze essentieel of kan het ook anders?

Tijdens het vervolg van de stategiedag Sociale Innovatie op 6 juni presenteerden wij de uitkomsten van het onderzoek. Wat zijn de aspecten die onderwijsinnovaties succesvol maken en wat kunnen andere opleidingen hiervan leren. Bekijk de webpublicatie met video's van de studenten van Beroepshavo, Urban Sport Tarainer, startUp ondernemen, Izone enToekomstgericht Techniekonderwijs.

Presentatie onderzoek
Onderwijs-innovatie in beeld
Vervolg
strategiedag
sociale innovatie
Onderzoek
FF Live tv
FF Live tv
Reportage
Community
Reportage
Community
FF Live tv
Terugblik
FF Live tv
Community
FF Live tv
Reportage
Reportage
FF Live tv
FF Live tv
Community
FF Live tv
FF Live tv
Reportage
FF Live tv

Volg ons op

Contact

Activiteiten